Veelgestelde vragen

Aansprakelijkheidsverzekering | PGGM&CO

Aansprakelijkheidsverzekering

1. Wat heb je aan een aansprakelijkheidsverzekering?

Met de samen4zorg aansprakelijkheidsverzekering is letselschade verzekerd of schade aan spullen van anderen, waarvoor jij aansprakelijk bent. Je bent verzekerd voor maximaal € 1.500.000 per gebeurtenis.


2. Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Toch is het verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Je voorkomt hiermee dat je zelf de schade aan anderen moet vergoeden. 


3. Is de verzekering op elk moment opzegbaar?

Het kan gebeuren dat je je verzekering wilt opzeggen. Bij samen4zorg is je verzekering ieder moment opzegbaar. Dat doe je via de online verzekeringsmap.

4. Heb ik een eigen risico bij de aansprakelijkheidsverzekering?

Voor schades op de aansprakelijkheidsverzekering geldt geen eigen risico.


5. Wie zijn er verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering?

Dit is afhankelijk van je keuze. Wij onderscheiden:

 • Meerpersoonshuishouden
 • Eenpersoonshuishouden

Verzekerden in een meerpersoonshuishouden zijn:

 • Jij als verzekeringnemer
 • Je partner
 • Minderjarige kinderen
 • Meerderjarige, ongehuwde kinderen, die bij je inwonen of voor studie uitwonend zijn ouders, schoonouders, grootouders, stiefouders en ongehuwde familieleden die bij je inwonen
 • Andere personen met wie je duurzaam en in gezinsverband samenwoont
 • Logé(s)
 • Huispersoneel tijdens werkzaamheden die zij voor jou doen

Verzekerden in een eenpersoonshuishouden zijn:

 • Jij als verzekeringnemer
 • Logé(s)
 • Huispersoneel tijdens werkzaamheden die zij voor jou doen

Je partner is je echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner of degenen met wie je duurzaam samenwoont. Kinderen zijn eigen en geadopteerde kinderen, pleeg- en stiefkinderen en ook ongehuwde kinderen die permanent in een zorginstelling verblijven of begeleid wonen.


Autoverzekering | PGGM&CO

Autoverzekering

1. Wat is er verzekerd met de autoverzekering?

Een WA verzekering is wettelijk verplicht als je een auto bezit. Veroorzaak je een ongeluk met je auto en de andere partij heeft hierdoor schade, dan ben jij aansprakelijk voor de schade. De WA verzekering dekt de financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid. Met de WA verzekering ben je niet verzekerd voor schade aan je eigen auto. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om schade aan je eigen auto ook te verzekeren.

Naast de verplichte WA verzekering kun je kiezen uit twee dekkingen:
 • Met de WA Beperkt Casco verzekering is de schade aan je auto beperkt verzekerd. Dit geldt voor schade veroorzaakt door onder andere brand, storm, bliksem en diefstal.
 • Met de WA Volledig Casco verzekering is ook schade verzekerd die je zelf veroorzaakt aan je auto.
Verder kun je kiezen voor aanvullende dekkingen:
 • pechhulp
 • ongevalleninzittendenverzekering
S.O.S. International (S.O.S.) maakt onderdeel uit van de autoverzekering. Bij een ongeval helpt de S.O.S. je, bijvoorbeeld voor het vervoer van je auto en/of inzittenden naar een locatie naar keuze. In het buitenland wordt je naar de (oorspronkelijke) eindbestemming gebracht.

2. In welke landen ben ik verzekerd met de autoverzekering?

Het dekkingsgebied van de autoverzekering is begrensd. De verzekeringsdekking geldt voor de landen die op je groene kaart staan.

3. Hoe kan ik mijn autoverzekering opzeggen?

Het kan gebeuren dat je je autoverzekering wilt opzeggen. Dat kan via de online verzekeringsmap.

Na opzegging van je verzekering krijg je automatisch een 'verklaring schadevrij rijden' mee. Deze verklaring is één jaar geldig. Je schadevrije jaren worden ook digitaal geregistreerd in de database die wordt gebruikt door alle autoverzekeraars.

4. Is er een eigen risico, en zo ja hoe hoog?

Standaard heb je geen eigen risico als:
 • Herstel van schade plaatsvindt door A.A.S.
 • Alleen de vervuilde bekleding van je auto, ontstaan bij het vervoer van personen die bij een ongeval gewond zijn geraakt, moet worden hersteld.
 • Je hulpverlening krijgt bij schade en/of vergoeding van bepaalde kosten, zoals een noodzakelijke hotelovernachting(en) in het buitenland voor de inzittende van je auto.
In sommige gevallen heb je wel een eigen risico. 
 • € 65,- als je een ruit door ruitbreuk laat vervangen door Autotaalglas.
 • € 150,- als je een ruit door ruitbreuk laat vervangen door een andere ruithersteller dan Autotaalglas.
 • € 150,- als herstel van schade niet of niet door ABS Autoherstel wordt gedaan.
Dit eigen risico geldt niet bij diefstal, verduistering, totaalverlies of als de gebeurtenis in het buitenland plaatsvindt en wij redelijkerwijs niet van je kunnen verlangen dat je de schade door ABS Autoherstel laat herstellen.

5. Wat gebeurt er met schade aan medische spullen die in mijn auto liggen?

Schade aan (para)medische spullen die in je auto liggen en voor je beroep noodzakelijk zijn is meeverzekerd. We vergoeden de dagwaarde tot maximaal € 2.500,- per gebeurtenis bij beschadiging door een ongeval of diefstal uit de auto. Ook als je auto alleen WA is verzekerd.

Inboedelverzekering | PGGM&CO

Inboedelverzekering

1. Hoe zeg ik mijn verzekering op?

Het kan gebeuren dat je je verzekering wilt opzeggen. Bij samen4zorg is je verzekering ieder moment opzegbaar. Dat doe je via de online verzekeringsmap.

2. Wat is de standaard dekking?

De standaard dekking is al een vrij complete verzekering. Een aantal belangrijke gebeurtenissen die hierop verzekerd zijn: brand, bliksem, storm, inbraak, ontploffing en waterschade als dit onvoorzien uit een waterleiding is gestroomd. 

3. Ben ik met de All Risk dekking voor alles verzekerd?

Met de All Risk dekking ben je voor vrijwel alles verzekerd. Uitsluitingen zijn bijvoorbeeld voor schade:
 • Aan brillen en/of contactlenzen
 • Die uw huisdieren veroorzaken
 • Door ongedierte, schimmels en bacteriën
 • Door overstroming door dijkdoorbraak
 • Door neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken

4. Kan ik alleen voor de Buiten de Deur dekking kiezen?

De Buiten de Deur dekking in de inboedelverzekering kun je alleen kiezen samen met de All Risk dekking.

5. Waarvoor ben ik verzekerd met de Buiten de Deur dekking?

In de inboedelverzekering ben je verzekerd voor plotselinge, onvoorziene schade aan uw spullen en diefstal van je spullen. Deze zijn ook verzekerd buiten je (recreatie)woning in Nederland. Wij vergoeden schade aan je spullen tot maximaal:
 • €5.000,- per verzekerde per gebeurtenis
 • €10.000,- voor alle verzekerden samen per jaar
Voor sommige spullen geldt een maximale vergoeding.

Ongevallenverzekering | PGGM&CO

Ongevallenverzekering

1. Waarom is het verstandig om een ongevallenverzekering af te sluiten?

Met de eenmalige uitkering uit de ongevallenverzekering heb je een financiële buffer voor jezelf of je erfgenamen bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

2. Hoe zeg ik mijn verzekering op?

Het kan gebeuren dat je je verzekering wilt opzeggen. Bij samen4zorg is je verzekering ieder moment opzegbaar. Dat doe je via de online verzekeringsmap.

3. Wanneer en hoe ontvang ik mijn verzekeringsgegevens?

Je krijgt direct een voorlopige dekking als je de aanvraag hebt afgerond. Daarna ontvang je binnen 1 werkdag een e-mail van je definitieve acceptatie (bij een nieuwe verzekering). Vervolgens ontvang je het polisblad in pdf, ook per e-mail.

4. Wie zijn er verzekerd?

Afhankelijk van je privé-situatie kun je deze personen verzekeren: 
 • jij als verzekeringnemer
 • jij en je partner
 • jij en je kind(eren)
 • jij, je partner en je kind(eren)

5. Ben ik ook in het buitenland verzekerd?

Je bent overal in de wereld verzekerd. Zonder uitzonderingen.

Opstalverzekering | PGGM&CO

Opstalverzekering

1. Hoe zeg ik mijn verzekering op?

Het kan gebeuren dat je je verzekering wilt opzeggen. Bij samen4zorg is je verzekering ieder moment opzegbaar. Dat doe je via de online verzekeringsmap.

2. Heb ik een eigen risico?

Bij de opstalverzekering is je eigen risico standaard € 100,- per gebeurtenis. Bij stormschade is dat € 200,- per gebeurtenis.

3. Wat houdt standaard dekking in?

De standaard dekking is al een vrij complete verzekering. Een aantal belangrijke gebeurtenissen die hierop verzekerd zijn: brand, bliksem, storm, inbraak, ontploffing en waterschade als dit onvoorzien uit een waterleiding is gestroomd. 

4. Wanneer en hoe ontvang ik mijn verzekeringsgegevens?

Je krijgt direct een voorlopige dekking als je de aanvraag hebt afgerond. Daarna ontvang je binnen 1 werkdag een e-mail van je definitieve acceptatie (bij een nieuwe verzekering). Vervolgens ontvang je het polisblad in pdf, ook per e-mail.

5. Ben ik met de All Risk dekking voor alles verzekerd?

Met de All Risk dekking in de opstalverzekering ben je voor bijna alles verzekerd. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij schade door:
 • Constructiefouten, slecht onderhoud of bouwvalligheid van het gebouw
 • Neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken
 • (Grond)verzakking, (grond)verschuiving, verdroging en instorting
 • Overstroming door dijkdoorbraak
 • Graffiti, verf en andere kleurstoffen aan de buitenkant van het gebouw

Doorlopende reisverzekering | PGGM&CO

Reisverzekering

1. Ik heb een reis geboekt maar krijg geen visum, of mijn visum wordt ingetrokken omdat het land waarheen ik wil reizen haar grenzen sluit. Ik kan daar dus niet heen. Vallen deze kosten onder de dekking van de annuleringsverzekering?

Nee, dit is niet verzekerd. Landen sluiten hun grenzen en ontzeggen reizigers toegang tot hun grondgebied om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. De grondoorzaak van deze maatregel waardoor je gedupeerd bent is COVID-19. We adviseren om contact op te nemen met jouw reisorganisator, touroperator of vervoersmaatschappij. 

2. Ik heb een reis samengesteld waarbij ik ook naar een land of gebied ga waar het coronavirus is uitgebroken. Daarom wil ik direct doorgaan naar mijn volgende bestemming of langer op de huidige bestemming blijven. Heb ik recht op vergoeding op basis van deze verzekering?

4 maart 2020 - Het annuleren of omboeken van een gedeelte van de reis op basis van de samengestelde reisdekking is alleen verzekerd als er sprake is van natuurgeweld, terrorisme, binnenlandse onlusten of oproer in het land van bestemming, stuk gaan van het geboekte vervoer, plotselinge en onaangekondigde staking of overboeking. Wij adviseren je in deze situatie contact op te nemen met uw reisorganisator, touroperator of vervoersmaatschappij.

3. Ik ben op reis in een gebied dat is getroffen door het virus. Door onvoorziene vertraging duurt mijn reis langer dan gepland. Geldt mijn reisverzekering dan ook langer?

28 februari 2020 - Als jouw reis door onvoorziene vertraging langer duurt dan gepland, blijft jouw reisverzekering geldig tot het eerst mogelijke moment dat je naar huis kunt keren.

4. Ik heb een reis geboekt naar een gebied dat is getroffen door COVID-19 of er geldt een negatief reisadvies. Ik wil mijn vakantie afzeggen. Vallen deze kosten onder de dekking van de annuleringsverzekering?

22 maart 2020 - Epidemieën zijn uitgesloten bij schadeverzekeringen. Deze reden van annuleren valt daarmee niet onder een ‘verzekerde gebeurtenis’ of een ‘verstoorde vakantiebeleving’. Deze kosten zijn dus niet verzekerd. We adviseren je om in dit geval contact op te nemen met jouw reisorganisator, touroperator of vervoersmaatschappij.

N.B. Diverse bedrijven en organisaties bieden klanten de mogelijkheid om reiskosten of accommodatiekosten kosteloos om te zetten of te annuleren. Voorbeelden zijn Airbnb, Thalys en TUI. Wij adviseren je navraag te doen bij de organisatie waar je hebt geboekt.

5. Ik ben in een land en kan niet terug, want er gaan geen vluchten vanwege COVID-19. Worden mijn extra hotelkosten vergoed?

19 maart 2020 - Het gaat hierbij om geannuleerde vluchten; je zit dus niet in quarantaine. Wij adviseren je in dit geval eerst contact op te nemen met jouw reisorganisatie. Biedt de reisorganisatie geen oplossing of dekking? Dan kun je de extra verblijfskosten bij samen4zorg indienen. Extra verblijfkosten (overnachtingen, eten en drinken) worden tot maximaal € 1.250,- per persoon vergoed. Formeel heb je hiervoor geen dekking, samen4zorg wijkt in verband met het coronavirus af van de voorwaarden.

Contact per mail

Je kunt ons bereiken via de mail. Onze klantenservice neemt binnen 3 werkdagen contact met je op. 

Contact via chat

Voor vragen of verzoeken dan kan je ook met ons chatten. Wij zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09:00 uur tot 14:00 uur.