Over ons

Het werken in zorg en welzijn brengt risico’s met zich mee. Risico’s die reguliere verzekeraars niet dekken. Daarom hebben we samen4zorg opgericht en bieden we mensen in de sector zorg en welzijn goede verzekeringen met speciale dekkingen aan.

samen4zorg is een label van VvAA dat in licentie beschikbaar is gesteld aan Intrasurance B.V.  Intrasurance B.V. werkt als gevolmachtigd agent samen met VvAA schadeverzekeringen N.V. als verzekeraar. VvAA schadeverzekeringen N.V. is 100% risicodrager van de door Intrasurance B.V. onder het label samen4zorg afgesloten en nog af te sluiten schadeverzekeringen.

Dienstenwijzers

Om je meer informatie te geven over de samenwerking en de rollen die VvAA en samen4zorg vervullen hebben wij dienstenwijzers gemaakt.


De samenwerkende partijen op een rij

samen4zorg

Vanuit onze samen4zorg ontwikkelen we verzekeringen en diensten die aansluiten op medewerkers in de sec­tor zorg en welzijn. Zo helpen wij zorgprofessionals te ontlasten zodat zij zich kunnen focussen op hun patiënten. 

VvAA

VvAA is een dienst­verlener en leden­organisatie die haar producten en diensten aanbiedt aan meer dan 125.000 medici, para­medici, studenten en zorg­instellingen in Neder­land.

Intrasurance

VvAA schade­verzekeringen N.V. heeft een volmacht verleend aan Intrasurance B.V. voor de schade­verzekeringen die via samen4zorg worden aangeboden.